Közérdekű információk

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében

Gazdasági osztályvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

(3 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra)

Munkavégzés helye:  6724 Szeged, Párizsi krt. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása.  Költségvetés készítése, adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései továbbá a 257/ 2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott szociális ágazati összevont pótlékok az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú, felsőfokú végzettség,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés (engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés),
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai vezetői gyakorlat,
 • Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogsító engedéllyel,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • TITÁN informatikai rendszer ismerete,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz munkavégzés,
 • Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,
 • Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. május 15-június 15. között tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja részére (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő megküldésével,
 • személyesen, lezárt borítékban az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központban (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő leadásával.

A pályázat elbírásának határideje: 2024. május 02.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pocsainé Molnár Zsuzsanna gazdasági osztályvezető ad a 70/ 708-66-27-es telefonszámon.

 

Szeged, 2024.01.15.                                                                         

                             Király Sándorné

                                      Igazgató

 

Kedves Szülők!

2023. augusztus 10-től a bölcsődékbe járó gyermekek szülei online, bankkártyás befizetést tudnak kezdeményezni az Etelka portálon keresztül. Az ehhez szükséges tájékoztatást és a kitöltendő nyomtatványokat a bölcsődékben elérhető a részükre. A heti étlap megtekintése szintén a bölcsődékben lehetséges.

Bölcsődék központi száma: 0662/555-040

      Király Sándorné

           igazgató