Szőregi Bölcsőde

Önkormányzati épületben, jól megközelíthető helyen, parkolási lehetőséggel, családias hangulatú, 20 férőhelyes, kertvárosi bölcsőde. 4 szakképzett kisgyermeknevelő, 1 szakgondozónő biztosítja – 2 csoportszobában, korcsoportonként 2 +2   kisgyermeknevelővel az egyéni bánásmódot, nevelés – gondozás egységét, a szeretetteljes légkört a gyermekek számára.

Szakmai programunk

Szülőkkel való közvetlen, bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítása.
Egyéni beszélgetések során nyújtunk segítséget a gyermekek közös neveléséhez .
A csoportszobákban a korosztálynak megfelelő bútor és játékeszközök segítik a gyermekek önállósodását, egyéni fejlődését, nyugodt játéklehetőséget biztosítva. Naponta kezdeményezünk gyurmázást, festést, éneklést,mondókázást, tornát, a gyermekek életkorának megfelelően.

Hisszük és valljuk, hogy a legszebb hivatás az életben a kisgyermeknevelés, amelyben  csak szeretettel, megértéssel, nagy - nagy türelemmel lehet és szabad dolgozni.

Egészséges életmód: naponta 4-szeri étkezést biztosítunk –  diétás étkezést , orvosi igazolás szerint. A lehető legtöbb időt töltjük a tágas udvaron.
A jó levegőn való tartózkodás mellett nagymozgásos játékok segítik a gyermekek mozgásfejlődését, aktív játékát.Rendszeresen látogatjuk sószobánkat, ügyelünk a helyes higiénés szokások kialakítására.
Családi délutánokat szervezünk, szeretettel fogadjuk a nagyszülőket , akik szívesen játszanak együtt velünk és unokáikkal.

Megnevezés: 
Szőregi Bölcsőde
Férőhely: 
24fő
Cím: 
6771 Szeged Szőreg, Szerb u. 21.
Nyitva tartás: 
6:00-17:30
Vezető: 
Narancsik Hedvig
Helyettes: 
Bozó Diána
Telefon: 
06-62-405-116
06-70-708-6612
E-mail: 
szoregi.bolcsode@int.ritek.hu
Térkép: