Petőfi Sándor Sugárúti Bölcsőde

Szeged egyetlen emeletes bölcsődéje csendes, forgalomtól távol, zöld környezetben helyezkedik el. Virágos előkert, tágas, árnyékos udvarok fogadják a családokat.

Négy világos csoportszobánkban szakképzett kisgyermeknevelők dolgoznak. Demokratikus nevelői légkörben, meleg szeretetteljes odafigyeléssel gondoskodnak a gyerekekről, mintát, példát mutatva olyan értékeket közvetítve, amik fejlesztően hatnak a gyermekek személyiségére. Életkori és egyéni sajátosságaikat, fejlettségüket, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukat, hangulatukat figyelembe véve segítik fejlődésüket.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést:

  • Nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Az udvaron EU szabványnak megfelelő játékok találhatók, melyek füvesített területen vannak elhelyezve. A gyermekeknek lehetőségük van a teraszon alvásra és játékra.
  • Fontos számunkra a gyermekek mozgásfejlesztése, melyet játékos tornával és tornaszerek használatával segítünk elő.
  • Kultúrhigiénés szokások kialakítása, szájápolás, gyümölcsnap – ismeretadás, vitamin terápia.
  • Bölcsődénkbe járó gyermekeknek térítésmentesen téli hónapokban rendelkezésre áll sószobánk, melynek speciális levegője felső légúti megbetegedés esetén gyógyító hatást fejt ki.

Ének-zenei nevelés során a gyermekek megismerkedhetnek különböző hangszerekkel, a furulya kellemes hangjával, melyet kisgyermeknevelőink napi rendszerességgel használnak.
Jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend kialakítására törekszünk.
A gyermekek érzelmi biztonságát növeljük a személyi és tárgyi környezet állandóságával, saját kisgyermeknevelői rendszerrel.
A játékkészlet kiválasztásánál figyelembe vesszük az egészségügyi és pedagógiai szempontokat.
A szülők és a kisgyermeknevelők napi szinten, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermekek fejlődéséről. Tájékoztatás formái: családlátogatás, szülőcsoportos beszélgetés, szülői értekezlet, egyéni beszélgetések, üzenőfüzet, esemény naptáron keresztül.
Fontosnak tartjuk a közös családi programok változatos szervezését, melyeket a gyermekek életkorának megfelelően állítunk össze.

Megnevezés: 
Petőfi Sándor Sugárúti Bölcsőde
Férőhely: 
48 fő
Cím: 
6725 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 63.
Nyitva tartás: 
6:00-17:30
Vezető: 
Nagyné Szilágyi Zsuzsa
Helyettes: 
Révészné Bálint Ildikó, Góré Fruzsina
Telefon: 
06-62-444-389
06-70-708-6614
E-mail: 
petofi.bolcsode@int.ritek.hu
Térkép: