Szegedi bölcsődék bemutatása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szegedi önkormányzati fenntartású bölcsődékben évente egy alkalommal, normál beiratkozási eljárás keretében, június hónapban, egyhetes időintervallumban van lehetőség azon gyermekek jelentkezésére, akik tárgyév szeptember 1-je és november 30-a között kezdik meg a bölcsődét (pedagógus szülők esetében július, augusztus a szabad férőhelyek függvényében).

Akik a fenti időszakon kívül eső időpontban szeretnék igénybe venni a bölcsődei ellátást, rendkívüli beiratkozási eljárás keretében tudnak jelentkezni, az év folyamán. A gyermekek felvétele folyamatosan, a szabad férőhelyekkel rendelkező bölcsődei telephelyre történik.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja bölcsődéibe a rendes beiratkozásra

2024.06.03 – 2024.06.07. között

online az ugyintezes.szegedbolcsode.eu honlapon 0 – 24 órában és személyesen hétfőtől péntekig, a bölcsődei telephelyeken 8-16 óra között van lehetőség.

A kötelezően csatolandó dokumentumok, munkáltatói igazolás, szándéknyilatkozat munkába állásról című nyomtatvány. A személyes beiratkozás esetén kérjük a kitöltött jelentkezési lap leadását is, illetve online jelentkezés esetében a beleegyező nyilatkozat a bölcsődei ellátás igénybevételéről című nyomtatványt.

A gyermekek felvétele nem jelentkezési sorrendben történik!

A felvételi eljárás során hozott döntésről mindkét beiratkozási eljárásnál az űrlapon Ön által megadott email címen kap tájékoztatást.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az online felület használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, kérjük, keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Kormányablakot.

Online beiratkozáskor lehetőség van az űrlap elmentésére, a kitöltés félbehagyására. Az űrlap kitöltése során tett nyilatkozatok függvényében nyomtatványok/igazolások kitöltése és becsatolása is szükségessé válhat, melyek letölthetők és gépi úton is kitölthetők, továbbá a szegedbolcsode.eu oldalról is elérhetők a címlap, letölthető dokumentumoknál.

Ráczné Horváth Henrietta

       igazgató

 

SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja bemutatása

Szeged bölcsődéi a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működnek, 15+1 telephelyen 1015 férőhellyel.

Bölcsődéink a tervszerű felújítások és karbantartásoknak köszönhetően, a korszerű gyermekbútorok, foglalkoztatási eszközök beszerzésével a só szobák kialakításával kielégítik a szülői elvárásokat a gyermekeik napközbeni ellátásával kapcsolatban.

A kisgyermek életében az első három évnek, és az első közösségnek meghatározó és jelentős szerepe van, amely nagymértékben kihat a gyermek későbbi személyiségfejlődésére. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége meghatározó. Nagyon fontos, hogy nevelésüket és gondozásukat jól képzett szakemberek végezzék. A kisgyermeknevelők a gyermekcsoporton belül egymással összehangolt, következetes gondozó-nevelő munkát végezzenek, a Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos alapprogramja szerint.

A gyermekek ellátása mellett nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő olyan együttműködő magatartást, melynek középpontjában a gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése és egyéni igényeik figyelembe vétele áll.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal közös értékrendet vallva tudunk értelmileg, érzelmileg gazdag gyermekeket nevelni.

A 15 + 1 bölcsőde telephelyeinken integrált formában lehetőséget biztosítunk Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelésére és gondozására.

Bölcsődéinkben a gyermekek részére a napi négyszeri étkeztetést a Suli-Host Kft szolgáltatja. Szakorvosi javaslatra diétás étkezést is biztosít.

Az intézmény igazgatója: Ráczné Horváth Henrietta

Gazdasági osztályvezetője és az igazgató általános helyettese: Pocsainé Molnár Zsuzsanna

Igazgató szakmai helyettes, szaktanácsadó: Horváthné Mészáros Erzsébet

Szaktanácsadó: Kosik Erika

Az igazgatóság székhelye: 6724 Szeged, Párizsi Krt.27.

Telefonszám: 62/555-040, 06707086624

Az intézmény engedélyezett létszáma: 370.17 fő

Ebből:

Szakmai létszám: 323,67 fő, melyből a kisgyermeknevelői létszám: 202 fő

Szakmai kisegítő létszám (dajka): 66,5 fő

Gazdasági műszaki létszám: 22,25 fő

2017. január 1-étől a Család- és Gyermekjóléti Központ a bölcsődék fenntartása alá került, 30 fő szakmai létszámmal. A telephely Szegeden a Sás u. 2. szám alatt található. 2018. szeptember 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ feladata bővült az Óvodai és iskolai szociális segítő munka bevezetésével.

Központvezető: Megyesi Mária

Telefon: 06-62-464-346 

A központ feladatai közé tartozik:

  • A járás területén működő jelzőrendszerek koordinálása és a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájának összehangolása.
  • A központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik a Járási Gyámhivatalok munkáját a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a gyermekek védelme érdekében.
  • Tanácsadások, többek között jogi és pszichológiai tanácsadás biztosítása.
  • Speciális feladatai a járás teljes közigazgatási területén a kapcsolattartási ügyelet (szülő – gyermek (nagyszülő-gyermek) közötti kapcsolattartás biztosítása, konfliktuskezelés, semleges hely biztosítása).
  • Kórházi szociális munka.
  • Utcai/lakótelepi szociális munka – csellengő gyermekek feltérképezése.
  • Készenléti szolgálat – információnyújtás a nyitvatartási időn túl.
  • Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához.
  • Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket.
  • A család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik.

 

Ráczné Horváth Henrietta

Igazgató