Szegedi bölcsődék bemutatása

Szeged bölcsődéi a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működnek, 15+1 telephelyen 986 férőhellyel.

Bölcsődéink a tervszerű felújítások és karbantartásoknak köszönhetően, a korszerű gyermekbútorok, foglalkoztatási eszközök beszerzésével a só szobák kialakításával kielégítik a szülői elvárásokat a gyermekeik napközbeni ellátásával kapcsolatban.

A kisgyermek életében az első három évnek, és az első közösségnek meghatározó és jelentős szerepe van, amely nagymértékben kihat a gyermek későbbi személyiségfejlődésére. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége meghatározó. Nagyon fontos, hogy nevelésüket és gondozásukat jól képzett szakemberek végezzék. A kisgyermeknevelők a gyermekcsoporton belül egymással összehangolt, következetes gondozó-nevelő munkát végezzenek, a Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos alapprogramja szerint.

A gyermekek ellátása mellett nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő olyan együttműködő magatartást, melynek középpontjában a gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése és egyéni igényeik figyelembe vétele áll.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal közös értékrendet vallva tudunk értelmileg, érzelmileg gazdag gyermekeket nevelni.

A 15 telephelyünkön integrált formában lehetőséget biztosítunk Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelésére és gondozására.

Bölcsődéinkben a gyermekek részére a napi négyszeri étkeztetést a Suli-Host Kft szolgáltatja. Szakorvosi javaslatra diétás étkezést is biztosít.

Az intézmény igazgatója: Ráczné Horváth Henrietta

Gazdasági osztályvezetője és az igazgató általános helyettese: Pocsainé Molnár Zsuzsanna

Igazgató szakmai helyettes, szaktanácsadó: Horváthné Mészáros Erzsébet

Szaktanácsadó: Kosik Erika

Az igazgatóság székhelye: 6724 Szeged, Párizsi Krt.27.

Telefonszám: 62/555-040, 06707086624

Az intézmény engedélyezett létszáma: 370.17 fő

Ebből:

Szakmai létszám: 323,67 fő, melyből a kisgyermeknevelői létszám: 202 fő

Szakmai kisegítő létszám (dajka): 66,5 fő

Gazdasági műszaki létszám: 22,25 fő

2017. január 1-étől a Család- és Gyermekjóléti Központ a bölcsődék fenntartása alá került, 30 fő szakmai létszámmal. A telephely Szegeden a Sás u. 2. szám alatt található. 2018. szeptember 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ feladata bővült az Óvodai és iskolai szociális segítő munka bevezetésével.

Központvezető: Megyesi Mária

Telefon: 06-62-464-346 

A központ feladatai közé tartozik:

  • A járás területén működő jelzőrendszerek koordinálása és a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkájának összehangolása.
  • A központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik a Járási Gyámhivatalok munkáját a megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a gyermekek védelme érdekében.
  • Tanácsadások, többek között jogi és pszichológiai tanácsadás biztosítása.
  • Speciális feladatai a járás teljes közigazgatási területén a kapcsolattartási ügyelet (szülő – gyermek (nagyszülő-gyermek) közötti kapcsolattartás biztosítása, konfliktuskezelés, semleges hely biztosítása).
  • Kórházi szociális munka.
  • Utcai/lakótelepi szociális munka – csellengő gyermekek feltérképezése.
  • Készenléti szolgálat – információnyújtás a nyitvatartási időn túl.
  • Szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához.
  • Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket.
  • A család- és gyermekjóléti szolgálat megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik.

 

Ráczné Horváth Henrietta

Igazgató