Szegedi bölcsődék bemutatása

Szeged bölcsődéi a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működnek, 15+1 telephelyen 982 férőhellyel.

Bölcsődéink a tervszerű felújítások és karbantartásoknak köszönhetően, a korszerű gyermekbútorok, foglalkoztatási eszközök beszerzésével a só szobák kialakításával kielégítik a szülői elvárásokat a gyermekeik napközbeni ellátásával kapcsolatban.

A kisgyermek életében az első három évnek, és az első közösségnek meghatározó és jelentős szerepe van, amely nagymértékben kihat a gyermek későbbi személyiségfejlődésére. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége meghatározó. Nagyon fontos, hogy nevelésüket és gondozásukat jól képzett szakemberek végezzék. A kisgyermeknevelők a gyermekcsoporton belül egymással összehangolt, következetes gondozó-nevelő munkát végezzenek, a Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos alapprogramja szerint.

A gyermekek ellátása mellett nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő olyan együttműködő magatartást, melynek középpontjában a gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése és egyéni igényeik figyelembe vétele áll.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal közös értékrendet vallva tudunk értelmileg, érzelmileg gazdag gyermekeket nevelni.

A 15 telephelyünkön integrált formában lehetőséget biztosítunk Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelésére és gondozására.

Bölcsődéinkben a gyermekek részére a napi négyszeri étkeztetést a Suli-Host Kft szolgáltatja. Szakorvosi javaslatra diétás étkezést is biztosít.

2017. január 1-étől a Család és Gyermekjóléti Központ a bölcsődék fenntartása alá került, 30 fő szakmai létszámmal. A telephely Szegeden a Sás u. 2. szám alatt található.

Oldalak

Feliratkozás Szeged Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja RSS csatornájára